Thursday, June 14, 2012

2012 оны УИХ-ын сонгуулийн онцлог 174 нь эмэгтэйчүүд байна.


Монгол Улсын 2012 оны УИХ-ын сонгуульд 544 нэр дэвшигч оролцохоо мэдэгдэж, үнэмлэхээ аваад байгаа билээ. Эдгээр нэр дэвшигчдийн 354 нь сонгуулийн 26 тойрогт, 190 нь намын жагсаалтаар өрсөлдөх юм. Мөн нийт нэр дэвшигчдийн 174 нь эмэгтэйчүүд байгаа нь энэ удаагийн сонгуулийн онцлог тал болж байна. 

No comments:

Post a Comment